Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dosedanja izobraževanja EUREM

V Sloveniji je bilo doslej izvedenih 9 izobraževanj EUREM, ki jih je uspešno končalo 190 evropskih energetskih menedžerjev. Prvo izobraževanje je potekalo leta 2008 v okviru projekta EUREM.NET, ki je bil sofinanciran iz programa EU Inteligentna energija Evropa, zadnja, deveta skupina pa je z izobraževanjem zaključila junija 2016.

Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije, ki so jih udeleženci izobraževanja predvideli v svojih projektnih nalogah, je ob vlaganjih v višini 79,5 milijona evrov ocenjen na 291,7 GWh oz. 18,5 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 128,3 kt na leto.

EUREM I (maj 2008 - december 2008)

Število podeljenih certifikatov:

23

Potencial za varčevanje z energijo:

82,55 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

20,9 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

2,553 milijonov EUR/leto

Stroški naložb:

6,246 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

2,4 leta

EUREM II (oktober 2008 - junij 2009)

Število podeljenih certifikatov:

24

Potencial za varčevanje z energijo:

11,33 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

15,4 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

1,202 milijonov EUR/leto

Stroški naložb:

3,364 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

2,8 let

EUREM III (oktober 2009 - junij 2010)

Število podeljenih certifikatov:

25

Potencial za varčevanje z energijo:

60,36 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

44,9 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

7,009 milijonov EUR/leto

Stroški naložb:

30,792 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

4,4 leta

EUREM IV (oktober 2010 - junij 2011)

Število podeljenih certifikatov:

22

Potencial za varčevanje z energijo:

4,20 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

20,6 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

1,672 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

10,714 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

6,4 leta

EUREM V (oktober 2011 - junij 2012)

Število podeljenih certifikatov:

27

Potencial za varčevanje z energijo:

17,72 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

8,9 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

1,545 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

5,873 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

3,8 leta

EUREM VI (november 2012 - junij 2013)

Število podeljenih certifikatov:

24

Potencial za varčevanje z energijo:

21,02 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

6,5 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

0,98 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

3,77 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

3,8 leta

EUREM VII (december 2013 - junij 2014)

Število podeljenih certifikatov:

15

Potencial za varčevanje z energijo:

6,32 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

2,4 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

0,54 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

2,64 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

4,9 leta

EUREM VIII (januar 2015 - junij 2015)

Število podeljenih certifikatov:

16

Potencial za varčevanje z energijo:

20,98 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

3,7 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

1,44 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

8,88 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

6,2 leta

EUREM IX (januar 2016 - junij 2016)

Število podeljenih certifikatov:

14

Potencial za varčevanje z energijo:

67,1 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

4,98 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

1,59 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

7,15 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

4,5 leta

  • No labels