Skip to end of metadata
Go to start of metadata

European EnergyManager licensed for Slovakia

 

Napriek aktuálnemu prepadu ceny ropy spôsobuje téma energetických nákladov hlavybôľ mnohým firmám. Práve pri dodávkach elektriny v priemysle sa cenová úroveň na Slovensku pohybuje na špičke európskych cien. Zároveň sa na základe najnovších zmien zákonov stali povinnými energetické audity. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti majú preto najvyššiu prioritu.

Optimalizácia vlastnej spotreby energií, a tým aj dlhodobá úspora nákladov si však vyžaduje vhodné know-how. Práve na to sa orientuje vzdelávací kurz European EnergyManager - EUREM.

Slovensko-nemecká a obchodná priemyselná komora získala od IHK Nürnberg licenciu na tento medzinárodne uznávaný kurz, ktorý sa úspešne ponúka už v 30 krajinách. V aktuálnom newslettri sa venuje práve dôležitosti energetického manažmentu a vzdelávaniu zamestnancov v kurze EUREM, ktorí sa stanú experti v oblasti energetickej efektívnosti.


V newslettri čaká na Vás okrem toho interview s odborným garantom vzdelávacieho kurzu EUREM profesorom Dušanom Petrášom zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kotrý je zástanca myšlienky, že energetická efektívnosť začína energetickým manažmentom.

Viac sa dočítate priamo v newslettri tu: Zobraziť Newsletter

  


 


 


 

 

 

  • No labels