Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V Sloveniji je bilo doslej izvedenih 8 izobraževanj EUREM, ki jih je uspešno končalo 176 evropskih energetskih menedžerjev. Prvo izobraževanje je potekalo leta 2008 v okviru projekta EUREM.NET, ki je bil sofinanciran iz programa EU Inteligentna energija Evropa, zadnja, osma skupina pa je z izobraževanjem zaključila junija 2015. Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije, ki so jih udeleženci izobraževanja predvideli v svojih projektnih nalogah, je ob vlaganjih v višini 6372,392 3 milijona evrov ocenjen na 203224,5 GWh oz.  1516,53 9 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 119123,58 3 kt na leto.

EUREM I (maj 2008 - december 2008)

...

Število podeljenih certifikatov:

27

Potencial za varčevanje z energijo:

17,72 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

8,9 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

1,545 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

5,873 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

3,7 8 leta

 

Image RemovedImage Added

EUREM VI (november 2012 - junij 2013)

Število podeljenih certifikatov:

24

Potencial za varčevanje z energijo:

21,02 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

6,5 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

0,98 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

3,77 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

3,9 8 leta

EUREM VII (december 2013 - junij 2014)

Število podeljenih certifikatov:

15

Potencial za varčevanje z energijo:

216,02 GWh32 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

62,5 4 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

0,98 54 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

32,77 64 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

34,9 leta

 

EUREM VIII (januar 2015 - junij 2015)

Število podeljenih certifikatov:

16

Potencial za varčevanje z energijo:

2120,02 GWh98 GWh/leto

Potencial za zmanjšanje emisije CO2:

63,5 7 kt/leto

Potencial za zmanjšanje stroškov:

01,98 44 milijona EUR/leto

Stroški naložb:

38,77 88 milijonov EUR

Povprečna doba vračanja naložbe:

36,9 2 leta